กำหนดการสำหรับนักศึกษาโควต้าเรียนดี
ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดไฟล์ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี)
ดาวน์โหลดไฟล์ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี


ประกาศตารางห้องสอบสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางห้องสอบสัมภาษณ์


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ


การอัพรูปต่างๆ ของนักเรียนสำหรับโรงเรียน กรุณาใช้เลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่านของนักเรียนในการอัพโหลด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายให้โควตาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

  1. นักศึกษารับ Password ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63
  2. นักศึกษาเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ระหว่างวันที่ 13-21 ธันวาคม 2560 โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่งานวิชาการกำหนดให้
  3. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ

 

สำหรับนักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสมัครทางออนไลน์ที่ www.quota-cit.com

สำหรับนักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2–3 ปี)
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสมัครทางออนไลน์ที่ www.quota-cit.com

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลการสมัคร
3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษา (ผลการเรียน)
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6201,6239
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.quota-cit.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


กำหนดการสำหรับโควตาเรียนดี

เปิดรับสมัครทางเว็บไซค์13 ธันวาคม 2560 ถึง 21 ธันวาคม 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบ13 ธันวาคม 2560 ถึง 25 ธันวาคม 2560
สอบสัมภาษณ์20 มกราคม 2561
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์8 กุมภาพันธ์ 2561