ประกาศโควตานักศึกษาเรียนดี

ประกาศโควตานักศึกษาเรียนดี (ฉบับที่ 3)

ประกาศผลสอบโควต้านักศึกษาเรียนดี

ประกาศผลสอบโควต้านักศึกษาเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 4 ปี
ประกาศผลสอบโควต้านักศึกษาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) และ หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2-3 ปี (ต่อเนื่อง)
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางห้องสอบสัมภาษณ์


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ

การอัพรูปต่างๆ ของนักเรียนสำหรับโรงเรียน กรุณาใช้เลขบัตรประชาชน และ รหัสผ่านของนักเรียนในการอัพโหลด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายให้โควตาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

  1. นักศึกษารับ Password ในการเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ได้ที่งานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 ในวันที่ 8 มกราคม 2557
  2. นักศึกษาเข้าระบบสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2557 โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็น Username และใช้ Password ที่งานวิชาการกำหนดให้
  3. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ

สำหรับนักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสมัครทางออนไลน์ที่ www.quota-cit.com

สำหรับนักศึกษาเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2–3 ปี)
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี) และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยสมัครทางออนไลน์ที่ www.quota-cit.com

ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลการสมัคร
3. แนบไฟล์รูปถ่ายประจำตัว
4. แนบไฟล์ระเบียนการศึกษา (ผลการเรียน)
5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
6. ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
7. ตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์
8. พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6201,6239
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.quota-cit.com

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดูระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี more
สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2557 more

กำหนดการสำหรับโควตาเรียนดี

สมัครสอบคัดเลือกออนไลน์10 มกราคม 2557 ถึง 17 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มกราคม 2557
สอบสัมภาษณ์25 มกราคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 31 มกราคม 2557
ชำระเงินค่าลงทะเบียน25 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557